Aquer na targach Mostra Convegno Expocomfort 2024!

W dniach 12-15 marca pojawimy się na targach Mostra Convegno Expocomfort 2024 w Mediolanie. To jedne z najważniejszych targów na świecie poświęconych inżynierii instalacji lądowych i przemysłowych, klimatyzacji i odnawialnym źródłom energii. Jak piszą organizatorzy MCE to ewolucja w kierunku innowacji , wyzwanie w kierunku wydajności oraz zrównoważonego rozwoju środowiskowego, gospodarczego i społecznego. Skoro tak, […]

III Edycja SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18. CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego […]

Budowa nowego zakładu produkcyjnego firmy Aquer sp. jawna (projekt został zrealizowany)

Informujemy, że uzyskaliśmy dotację na realizację projektu pod nazwą: „Budowa nowego zakładu produkcyjnego firmy Aquer s.j. w celu wdrożenia innowacyjnych systemów odwodnień liniowych, opartych na patentach własnych firmy.” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne” Banku Gospodarstwa Krajowego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13.134.060,00 PLN, […]

Wdrożenie opatentowanej technologii produkcji elementów kanalizacji o podwyższonych parametrach hydroizolacyjnych

Informujemy, że uzyskaliśmy dotację na realizację projektu pod nazwą: „Wdrożenie opatentowanej technologii produkcji elementów kanalizacji o podwyższonych parametrach hydroizolacyjnych” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoCałkowity koszt realizacji projektu wynosi 13.341.822,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich wynosi 6.000.000,00 PLN. Głównym […]