Wdrożenie opatentowanej technologii produkcji elementów kanalizacji o podwyższonych parametrach hydroizolacyjnych

Informujemy, że uzyskaliśmy dotację na realizację projektu pod nazwą: „Wdrożenie opatentowanej technologii produkcji elementów kanalizacji o podwyższonych parametrach hydroizolacyjnych” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13.341.822,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich wynosi 6.000.000,00 PLN.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowej technologii własnej, polegającej na zastosowaniu nowatorskich form wtryskowych, które pozwolą na znaczne unowocześnienie procesu wytwarzania przejść szczelnych – materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie mieszkalnym, usługowym jak i przemysłowym.

Efektem projektu będzie podwyższenie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji materiałów budowlanych o podwyższonych parametrach hydroizolacyjnych w celu zabezpieczenia przyszłych i modernizowanych instalacji kanalizacyjnych przed ryzykiem rozszczelnienia.

Efektem projektu będzie podwyższenie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę asortymentu o detale dotychczas nie wytwarzane.

WIĘCEJ WPISÓW