Budowa nowego zakładu produkcyjnego firmy Aquer sp. jawna (projekt został zrealizowany)

Informujemy, że uzyskaliśmy dotację na realizację projektu pod nazwą: „Budowa nowego zakładu produkcyjnego firmy Aquer s.j. w celu wdrożenia innowacyjnych systemów odwodnień liniowych, opartych na patentach własnych firmy.” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne” Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13.134.060,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich wynosi 5.923.677,00 PLN.

Głównym celem projektu jest wdrożenie rozwiązań technologicznych, które umożliwią wytwarzanie w oparciu o technologie własne firmy Aquer, innowacyjnych systemów odpływowych znajdujących zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.

Efektem projektu będzie podwyższenie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę asortymentu o detale dotychczas nie wytwarzane.

WIĘCEJ WPISÓW